Turistično Društvo Šmarje, 6274 Šmarje Pri Kopru
info@tdsmarje.si

Šmarje in znamenitosti

"Danes meni, jutri tebi"

Šmarje pri Kopru so večja razpotegnjena vas sredi Šavrinskega gričevja. Vas stoji na slemenu med vrhovoma Poljane (406 m) na vzhodu in Grintovec (287 m) na zahodu.

Šmarje pri Kopru

ZGODOVINA ŠMARIJ

Ime Šmarje izvira iz Santa Maria (Sveta Marija), kot se je vas nekoč imenovala, saj je župnijska cerkev posvečena Brezmadežni devici Mariji. Cerkev naj bi bila zgrajena na predromanski utrdbi že leta 1084, prvič posvečena (po Rutarju) 1142, kasneje pa prenovljena leta 1222. V preteklosti se je uporabljalo tudi skrajšano St. Maria oziroma Št. Marija, Štmarja in končno – Šmarje. Ker pa je bilo več vasi z enakim imenom, je dobila še vzdevek »de Montek«, in Monte (na hribu) in tudi Monte di Capodistria.

Pomemben mejnik šmarske zgodnje zgodovine predstavlja kamnita transena iz 9. stoletja , ki je vgrajena v šmarskem zvoniku in predstavlja začetek krščanstva na našem hribu in leto 1152, ko se vname več kot dvestoletni spor med beneškim samostanom sv. Jurija in koprskim kapiteljem zaradi šmarskih posesti in pridelkov. Šmarčani so namreč Benetke oskrbovali z olivnim oljem, vinom, zelenjavo in sadjem.

Druga pomembna letnica je vezana na benediktinski samostan (10.stoletje) in cerkev sv. Blaža (posvečena 1349), ki pa je ni več. Verjetno je bila porušena v času Napoleonove vojne leta 1808. Prav v tistem času se za Šmarje uporabljajo tudi imena, kot so St.Maria, Št.Marie in kasneje Santa Maria sul Monte, skrajšano Monte, oz. Monte di Capodistria.

Najbolj verodostojna poročila šmarske zgodovine predstavljajo vizitacijska pisna poročila koprskih škofov Valareseja iz leta 1580 in Naldinija 1700. Slednji omenja šmarsko urejeno vas, sicer strnjeno vendar čisto. Vas je tedaj še vedno imela dva obrambna stolpa. Eden je bil na vhodu vasi, drugi na Tabru (oba sta bila obnovljena že leta 1559, turški vpadi).

Ne smemo pozabiti na čas glagoljaštva in staro cerkveno slovanščino, ki se je najdlje obdržala prav v Šmarjah, Pučah, Gažonu in Krkavčah. Misal iz leta 1631  je še vedno skrbno shranjen v šmarskem župnišču. Cerkveni obred se je tako ohranil v stari cerkveni slovanščini do leta 1833, ko ga je ukinil župnik Ulčnik.

Tranzena

Kamnita transena na šmarskem zvoniku

turen_5

Turen

spominska plošča na cerkvi

Spominska plošča na severnem delu cerkve, ki jo je blagoslovil koprski škof Absolon

rubeika znamenitosti Šmarij hiška na trgu

Istrska hiška na trgu

STARA ISTRSKA ARHITEKTURA

V preteklosti so bile hiše v Šmarjah strnjeno pozidane, čeprav brez reda in z ozkimi ulicami, kar je značilno za številne istrske vasi s tradicionalno arhitekturo.

Neometane hiše, zidane z istrskim kamnom, so zamenjale nove, ometane, zidane z opeko. Vas je bila v preteklosti dvakrat požgana, z njo je bila uničena tudi njena podoba. Ostanke stare vaške oziroma istrske arhitekture danes lahko vidimo v predelu ob cerkvi ter v sosednjih vaseh Pomjan, Krkavče in Koštabona.

Starost objektov poleg materialnih ostankov dokazuje franciskejski načrt iz leta 1822. Prvi pregled in primerjava stare katastrske karte z letalskim posnetkom in stanjem na terenu kaže na močno predelavo in novo poselitev severnega dela naselja. Nekaj originalnih zidov od centra proti pokopališču še skriva nekaj sledov na originalnih hišah.

Naselje je bilo večkrat požgano, najhuje v letih 1943 in 1944 s strani nemških okupatorjev. K sreči so v Šmarjah uspešno obnovili vaški trg, pa tudi cerkev (1925 leta popolnoma porušena in na novo sezidana). Zvonik je bil pred tem dograjen in obnovljen 1730 leta.

KMETIJSTVO – VINOGRADNIŠTVO IN OLJKARSTVO

Kot v vseh slovenskih istrskih vaseh je bilo v preteklosti tudi v Šmarjah pri Kopru kmetijstvo poglavitna gospodarska panoga, s katero se je ukvarjala večina prebivalstva. Popis kmetijskih površin iz leta 1846 razkriva, da so največji del le-teh zavzemali gozdovi. To je povsem razumljivo, saj so že v daljni preteklosti prav gozdovi prekrivali večji del Šavrinskega gričevja.

V Istri je bila vinska trta poznana že v času Rimljanov. Tudi za območje Šmarij je vinogradništvo že v daljni preteklosti predstavljalo poglavitno kmetijsko panogo. V drugi polovici 16. stoletja je bilo vinogradništvo zelo razvito. Od vrst vinskih trt je bil takrat najbolj razširjen muškat.

Poleg vinogradništva je spadalo med poglavitne kmetijske panoge tudi oljkarstvo. Gojenje oljk sega daleč v preteklost, saj je klima zelo ugodna. V preteklosti so oljčno olje pridelovali oziroma stiskali v torkljah, ki so bile prav v vsaki istrski vasi.

Obiščite naše vinarje in oljkarje ter si oglejte kleti in torklje od blizu.

Kliknite na sliko za povečavo!

GOJENJE SVILOPREJK

Še v času avstrijske oblasti je bilo tudi na šmarskem območju razvito gojenje murv oziroma sviloprejk. Na dvoriščih domačinov tako še danes rastejo murve, ki krasijo tudi trg v centru vasi Šmarij. Murva pa se znajde tudi v nabiralnikih domačinov kot Krajevno glasilo Murva.

RAZVOJ VASICE DANES

Danes se vas Šmarje pri Kopru širi in modernizira. Tu so market, mesnica, picerija, gostilna, pošta, zdravstvena ambulanta, kulturni dom in osnovna šola ter vrtec. Osnovna šola je bila v Šmarjah ustanovljena že leta 1861. Danes jo obiskuje približno 380 šolarjev, 130 otrok v vrtcu in ima več kot 66 zaposlenih. V Šmarjah deluje tudi nogometni klub Branik, ki so ga domačini ustanovili leta 1951. Izdelana je tudi zasnova športnega parka Šmarje; pridobitev, ki se je zelo veselimo.

KULTURNO DRUŠTVO FRANCETA BEVKA ŠMARJE

V Šmarjah deluje Kulturno društvo Franceta Bevka Šmarje, ki je bilo ustanovljeno 1974. Svoje poslanstvo je zastavilo že leta 1882 z ustanovitvijo prve šmarske čitalnice, pevskega zbora, dramskega krožka in godbe na pihala.

Oblike delovanja tega društva so se skozi čas spreminjale; v petdesetih letih prejšnjega stoletja je društvo združevalo mešani zbor, folklorno skupino in gledališki krožek, v sedemdesetih pa številen moški in kasneje mešani pevski zbor.

Od leta 2000 pa deluje vokalno instrumentalna skupina Šavrinski godci oz. Moja mati kuha kafe, v kateri igrajo na doma izdelane originalne instrumente ter v istrski slovenski noši prepevajo že pozabljene ljudske melodije in pesmi.

Šavrinski godci

Šavrinski godci

Šmarje pri Kopru

PANORAMA ŠMARIJ

Iz Šmarij je zelo lep razgled na Koprski zaliv, na mesto Koper in njegovo širno okolico.

razgled
razgled na Luko Koper

V ŠMARJAH ZAPADE TUDI SNEG

In ko zapade v ‘visokih’ Šmarjah sneg? Takrat za mlado in staro ni konca zimskega veselja! Zimske radosti in prekrasno zimsko idilo si lahko ogledate v našem arhivu albumov na Facebook strani.

ŠMARJE V SNEGU
KO V ISTRI ZAPADE SNEG
oljka v snegu
Zasnežen partizan

OBVEZNI OGLED – TO DO LIST

ISTRSKI TRG

Prenovljen trg z značilnimi kamnitimi stopnicami (škalinami), vodnjakom (šterno) in originalno obnovljeno istrsko hiško. Tu stoji tudi župnijska cerkev in obnovljen ter nadgrajen zvonik iz leta 2001, kjer na njegovi konici kraljuje kip nadangela Gabrijela (delo kiparja Mirsada Begića).

Istrski trg je umeščen med cerkvijo in ploščado, kjer so 1969 leta postavili monumentalni kip Bojevnika za zahodno mejo, avtorja Jožeta Pohlena. Do trga vodijo stopnice (v narečju škalini), ki jim radi rečemo stopnice sožitja, ker združujejo in povezujejo različne generacije in drugače misleče, vendar v sebi iste ljudi, ki si želijo medsebojnega razumevanja in sožitja.

Številne uspešne prireditve na trgu , ki so uspele zlasti zaradi obiska domačinov, kažejo na pomembno vrlino tu živečih – sprejemanje. Čeprav mnogi pravijo, da Istrijani foreštov – tujcev nikoli ne sprejmejo, danes dokazujemo nasprotno. Krajevna skupnost si je leta prizadevala za ohranitev dediščine vsaj v centru vasi. Po dolgoletnih prizadevanjih so Šmarje pridobile čudovit prostor – trg osrednjega dogajanja in občudovanja obiskovalcev.

Trg v Šmarjah je leta 2013, s strani Gibanja za ohranjanje in uveljavljanje slovenske kulture, naravne dediščine in krajine Kultura-Natura.si, prejel priznanje za ohranjanje dediščine pri obnovi Istrskega trga. Za ogled članka kliknite tukaj.

Naredite sliko na čudovitem trgu in hranite spomin v mislih in na fotografiji, ali pa nas obiščite na eni izmed prireditev, kot je Bela Istrijana, Čarobnost božiča na trgu in mnoge druge.

trg

 

Šmarski zvonik

Šmarski zvonik

Pipa in šterna

Pipa in šterna

CERKEV DEVICE MARIJE BREZMADEŽNE

Šmarska župnijska cerkev je zrasla na ostankih stare predromanske arhitekture, verjetno že v 11. stoletju. Cerkev je posvečena Brezmadežni Devici Mariji. Leta 1730 jo je takratni šmarski župan Anton Rojac dal popraviti in razširiti župnijsko cerkev, na kar še danes spominja kamnita plošča.

Leta 1771 so šmarčani kupili kip Marije Brezmadežne v Benetkah in jo iz koprskega pristanišča v procesiji prinesli po Grinjanu v Šmarje. Ob poti so verniki, v znak brezmadežnosti, polagali bele rjuhe in prte. Od tedaj, prvo nedeljo v oktobru tradicionalno v Šmarjah prirejajo procesijo z istim kipom in svečano mašo. Ta dan naj bi bila šmarska šagra, čeprav je praznik župnije 8. decembra, na dan Marijinega brezmadežnega spočetja.

Nekoč so poleg župnijske in cerkve sv. Antona Puščavnika na pokopališču (posvečena leta 1488) bili še dve cerkvi – manjša, Pri svetem križu v Gabrci in cerkev sv. Blaža (posvečena leta 1349). Sledi za njima so se skozi zgodovino izgubile.

Obiščite nas oktobra na Belo nedeljo, ko častimo našo zavetnico vasi.

kip matere božje
procesija
SPOMENIK NOB

Center vasi krasi tudi spomenik NOB, ki opominja na težke vojne čase in ljudi, ki so dali svoje življenje za svobodo svojega kraja. V šestdesetih letih prejšnjega stoletja so krajani Šmarij sprejeli pobudo, da bo v bodoče 21. junij praznik KS Šmarje, v spomin na prvi požig vasi 21.6.1943, ki mu je sledil drugi oktobra leta 1944.

Krajevna skupnost Šmarje je leta 2017 med junijem in septembrom gostila potujočo fotografsko razstavo požganih vasi med 2. svetovno vojno z območja goriške, Krasa, slovenske in hrvaške Istre, Čičerije in tržaškega zaledja.

Ob navedeni priložnosti je bilo na spomeniku postavljeno obeležje, ki bo zaznamovalo kraj memorije, pripovedujoč naključnemu turistu in domačinom zgodbo o življenju vaščanov. V spomin na požig vasi, Krajevna skupnost Šmarje vsako leto junija organizira slovesnost v spomin na čas, ki je globoko zaznamoval vaščane Šmarij.

spomenik_3
Center Šmarij
OGLED SLAPA SUJE IN PERIŠČA
Slap suje v jeseni
18 Na vaši levi perišče
OBISK VAŠKEGA PONUDNIKA ISTRSKIH DOBROT

Olja Morgan, Olja Šavrin, Vinales, Santomas,Turistična kmetija Markežič..