Turistično Društvo Šmarje, 6274 Šmarje Pri Kopru
info@tdsmarje.si

Publikacije društva

Leta 2010

Zloženka Šmarje - Pozitivna energija Šavrinskega gričevja

Turistično društvo Šmarje pri Kopru se je v letu 2010 odločilo za ponovno izdajo priljubljene zloženke ”Pozitivna energija Šavrinskega gričevja”. Novo zloženko smo obogatili z informacijami in slikami ter ji dali novo svežo podobo. Zloženka je bila ponovno izdelana v štirih jezikih; v slovenskem, italijanskem, nemškem in angleškem jeziku.

Drugi natis zloženke

Drugi natis zloženke

Drugi natis zloženke

Drugi natis zloženke

LETA 2006

Zloženka Šmarje - Pozitivna energija Šavrinskega gričevja

Turistično društvo Šmarje pri Kopru se je odločilo za nadgradnjo svoje turistične infrastrukture informativnih tabel. Vsebino iz informativnih tabel je postavilo tudi v novo zloženko z naslovom ”Pozitivna energija Šavrinskega gričevja”. V zloženki lahko vsak obiskovalec oziroma turist pridobi koristne informacije glede infrastrukture in turistično zanimivih destinacij, kot so različne kulturne znamenitosti, gostinska ponudba, prodajna mesta domačih produktov ter kolesarske, konjeniške in pohodniške poti. Zloženka je bila izdelana v štirih jezikih; v slovenskem, italijanskem, nemškem in angleškem jeziku.

Prvi natis zloženke

Prvi natis zloženke

Prvi natis zloženke

Prvi natis zloženke

Postavitev dveh informacijskih tabel in štirih kažipotov 

Vlaganje v turistično infrastrukturo se nadaljuje tudi konec leta 2006. Turistično društvo Šmarje pri Kopru s pridobljenimi sredstvi Mestne občine Koper postavi dve informativni tabli v velikosti 120×90 cm in štirih kažipote velikosti 60×30 cm.

informativna tabla
informativna tabla_

LETA 2005

Projekt izdelave informacijske table in vzpostavitev info točke

S projektom izdelave informacijske table smo pričeli že v maju 2004. Izdelani sta bili dve tabli. Ena je bila postavljena na križišču v Šmarjah, druga manjša pa v križišču v vasi Puče. Poleg informacijskih tabel je bila ustanovljena tudi Turistična INFO točka Šmarje v prostorih Guest House Garni Mimosa.

INFO točka danes ne deluje več na tem mestu, v pripravi je nova lokacija.

LETA 2004

Vhod v osrčje slovenske Istre – ureditev zelenice na krožišču v Šmarjah in postavitev turistične table

Turistično društvo Šmarje se zavzema za razvoj turizma in ohranjanje kulturne dediščine v KS Šmarje. Svoje poslanstvo je društvo tako uresničevalo tudi preko projekta ”Vhod v osrčje slovenske Istre”. Projekt je predvideval celostno ureditev zelenih površin na šmarskem igrišču, ki ponazarja vhod v naše kraje in v del Šavrinskega gričevja.

Projekt je predvideval zasaditev oljk in nizkega mediteranskega gričevja ter postavitev skulpture (treh kamnitih bikov v obliki vrat v višini osmih metrov). Projekt je obsegal tudi postavitev turistične table z zemljevidom KS Šmarje, opisom turistične in gostinske ponudbe, zgodovinskih, kulturnih in naravnih znamenitosti ter zemljevid z označenimi kolesarskimi, konjeniškimi, vinskimi in pohodniškimi potmi.

Maja leta 2004 je bilo posajenih osem oljk in nizko mediteransko grmičevje. Uredila se je preostala okolica zelenice, ki je bila zaradi preteklih gradbenih del in zanemarjenosti zaraščena in umazana.

Izdelava turistične zloženke «Koncan kruh«

Turistično društvo Šmarje skrbi tudi za ohranjanje kulturne dediščine. Tako je leta 2004 obnovilo tradicijo peke kruha ”Koncan kruh”. Na vaški praznik Bela nedelja smo člani društva obnovili tradicijo peke koncanega kruha. Gre za različne vrste kruha, ki so jih pekli v krušnih pečeh za razne priložnosti: male in velike pince, kornet, kolač, bige, hleb, rogljiček. Na stojnicah v centru vasi so naše članice v narodnih nošah obiskovalcem prireditve razdelile okoli 45 kg vseh vrst koncanega kruha.

Ob tej priložnosti je TD Šmarje pri Kopru izdelalo zloženko ”Koncan kruh”, v kateri si lahko vsak prebere o različnih vrstah in značilnostih koncanega kruha. Zloženko je TD Šmarje kasneje razdeljevalo tudi na drugih prireditvah in srečanjih.

Leta 2014 je društvo v sodelovanju s KS Šmarje sodelovalo pri natisu nove zloženke Štmarski koncan kruh v sklopu projekta Gastronomski zakladi Istre, ko je tipiziralo tipično jed Šmarij in izdelalo recept za Štmarski koncan kruh.

Zloženka koncan kruh

Zloženka koncan kruh

Zloženka koncan kruh

Zloženka koncan kruh

Recept za koncan kruh

Recept za koncan kruh

Recept za koncan kruh

Recept za koncan kruh